Wereld Ouders

Ieder (pasgeboren) kind is afhankelijk van een volwassene. Die moet het kind verzorgen, voeden en beschermen. Zonder die zorg zal een kind sterven.


Woord en Daad

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.


Kom over en Help

Kom over en help wil er zijn voor arme kinderen
en kwetsbare gezinnen in Oost-Europa en Eurazië.
Geroepen vanuit Gods Woord.


Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen).


Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers. Het is onze opdracht om de positie van slachtoffers te verbeteren; voor ieder slachtoffer de juiste hulp.