"Hoe jouw rechtsbijstandsverzekering bijdraagt aan het wel en wee van jouw persoonlijke goede doel, vereniging of stichting."

Wat gaat er naar jouw goed doel, vereniging of stichting?
Bij al onze verzekeringen, dus ook de rechtsbijstandsverzekering, doneert VoorElkaar.nl jaarlijks vóór 1 februari een bedrag gelijk aan 10% van de door jouw netto in het voorgaande jaar betaalde premie aan jouw goed doel.

Informatie over de VoorElkaar Rechtsbijstandsverzekering.
Als je bij een juridisch geschil betrokken raakt, is dat vaak al vervelend genoeg. Vanzelfsprekend heb je dan geen tijd om je zorgen te maken over de kosten die dit met zich meebrengt. Met een rechtsbijstandverzekering van ‘voor elkaar’ weet je zeker dat je niet alleen staat. Wij zorgen ervoor dat jij kunt rekenen op onze juridische professionals. In de polisvoorwaarden kun je precies lezen welke risico’s onze rechtsbijstandverzekering wel en niet dekt.

Wat is er verzekerd?
Met een rechtsbijstandverzekering verzeker je jezelf van juridische ondersteuning en vertegenwoordiging bij een onvoorzien gerechtelijk geschil. Dat betekent dat er juridische bijstand wordt verleend en in bepaalde gevallen bijvoorbeeld de kosten van een advocaat of mediator. Ook gerechtelijke kosten van de tegenpartij (als de rechter heeft bepaald dat jij die moet betalen) en onder andere griffierecht zijn onder de dekking inbegrepen. Deze rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van juridische bijstand bij conflicten waar jij als particuliere partij bij betrokken raakt.

Wat mag je van ons verwachten?
Betrokken raken bij een juridisch conflict is meestal erg vervelend. Uiteraard gaat VoorElkaar.nl met jou op zoek naar de beste oplossing.

Wat betaal je voor deze verzekering en wanneer?
De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van de gekozen dekking.

Je kiest zelf of je de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar wil voldoen.

Over de premie wordt uiteraard assurantiebelasting geheven. Daarnaast brengen we éénmalig € 5,00 administratiekosten in rekening. De prolongatiekosten bedragen € 0,45 (€ 0,54 inclusief assurantiebelasting).
Krijg extra korting bij het afsluiten van meerdere verzekeringen
Hoe meer verzekeringen je uit verschillende rubrieken sluit, hoe hoger je pakketkorting op onze aantrekkelijke basispremie wordt. ‘voor elkaar’ biedt je de volgende rubrieken: Wonen, Verkeer, Gezin en Recreatie.

De korting wordt als volgt berekend. Je hebt verzekeringen uit:
• 1 rubriek: geen extra korting
• 2 rubrieken: 2,5% extra korting
• 3 rubrieken: 5% extra korting

Wat wordt je pakketkorting?
Voor een verzekering dient premie te worden betaald. Daarnaast heb je als verzekerde nog een aantal plichten. Heb je schade, dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons melden. Als er iets in jouw situatie verandert, moet je dit ook zo snel mogelijk laten weten. Je bent verplicht schade en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Ten slotte vragen wij je ons alle informatie te geven die voor een snelle schade-afhandeling van belang kan zijn.