Waarom VoorElkaar.nl?

Inspelen op verandering.

Innoveren binnen de verzekeringsbranche is voor de bedenker van dit unieke concept niets ongewoons en vele succesvolle hersenspinsels droegen bij aan de groei en bloei van ons bedrijf. In 2010 begint de Actua Groep met het opstellen van een sociaal en maatschappij betrokken verzekeringsconcept, waarmee op stucturele manier (10% netto jaarpremie) goede doelen, stichtingen en verenigingen gesteund kunnen worden. Dit idee is voortgekomen uit de zienswijze, dat de Nederlandse staat steeds minder zelf gaat bijdragen aan goede doelen, stichtingen en verenigingen. Bovendien is de samenleving zich langzamerhand aan het voorbereiden op de zogenaamde participatiemaatschappij en wordt de rol van de ondernemer in Nederland als geheel aan de kaak gesteld.

VoorElkaar.nl wil door middel van dit unieke sociale verzekeringsconcept inspelen op de veranderingen binnen het Nederlandse leefklimaat en laten zien dat op simpele wijze men zich ook voor anderen kan inzetten. Jouw Premie Helpt!

ve Redactie Voor Elkaar.nl

Bekijk de verzekeringen

Naar verzekeringen

Bekijk de goede-doelen

Naar goede doelen