Kom over en Help

Vluchtelingenhulp

In Oost-Europa en Euraziël even veel gezinnen in grote armoede. Deze kinderen en hun ouders hebben recht op een menswaardig en waardevol bestaan.Kom over en help zet zich hier vanuit haar christelijke roeping voor in. Dit doen we samen met onze partners.

Visie

De Bijbel is het Woord van God en daarom voor Kom over en help de inspiratiebron en norm voor al haar handelen. Op grond hiervan weet ze zich van harte gedreven inhoud te geven aan de Bijbelse opdracht het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen, wezen en verdrukten te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in deze wereld.

Missie

Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Meer informatie: www.komoverenhelp.nlBekijk de video