Woord en Daad

Ontwikkelingswerk

Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. Met onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 49 jaar aan duurzame verandering. Dat doen we niet alleen. Samen met onze trouwe achterban en ervaren partners bouwen we door aan dit levens-veranderende werk.

Het systeem veranderen
Maar we willen niet alleen het ene leven, gezin, of dorp veranderen. Voor echte transformatie veranderen we systemen die armoede in stand houden. Bijvoorbeeld het systeem van oneerlijke verdeling van water voor boeren in Ethiopië. Of het gewelddadige systeem van straatbendes in Guatemala waardoor jongeren geen veilige toekomst kunnen opbouwen.

Trouw aan onze missie
Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Dat alle mensen gelijkwaardig zijn én uniek. Daarom weten we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven. Zo wordt onze missie werkelijkheid, en streven we naar zichtbare tekenen van het Koninkrijk dat komt. In het leven van die boer. In het leven van die jongere.

CBF-Erkenningspaspoort:https://www.cbf.nl/organisatie/woord-en-daad

Meer informatie: www.woordendaad.nlBekijk de video