Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers. Het is onze opdracht om de positie van slachtoffers te verbeteren; voor ieder slachtoffer de juiste hulp.


Landschap Noord Holland

Duinen, weides, poelen en bossen. Molens, forten en buitenplaatsen. En al die fascinerende dieren. Natuur dichtbij. We vinden er rust en inspiratie.


Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur&landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om natuur&landschap te beleven.


Max Havelaar

Geen beter medicijn tegen armoede dan het vermogen om in het eigen inkomen te voorzien. Stichting Max Havelaar helpt kleine producenten in ontwikkelingslanden.


Waddenvereniging

De Waddenvereniging wil de kwaliteit van het waddengebied beschermen en bevorderen. Daarom houden we continu alle ontwikkelingen in het gebied goed in de gaten.