Waddenvereniging

Natuurbehoud

De Waddenvereniging wil de kwaliteit van het waddengebied beschermen en bevorderen. Daarom houden we continu alle ontwikkelingen in het gebied goed in de gaten. Gaswinning, zoutwinning, windparken, bouwplannen in de havens: er is van alles in de hand in het gebied. Mocht de actualiteit daarom vragen, dan komen we in actie. Naast deze continue waakhondfunctie hebben we voor de periode 2010-2014 vijf speerpunten vastgesteld. Die focus is goed voor onze eigen slagkracht, maar ook voor de herkenbaarheid van ons werk. Deze vijf speerpunten zijn:
1. Natuurherstel en Natura 2000
2. Natuurlijke klimaatbuffers
3. De Eems
4. Duurzame recreatie en toerisme in het werelderfgoed
5. Versterking van de achterban
Ook in 2013 werken we vooral aan de eerste vier speerpunten. Voor de versterking van de achterban, het vijfde speerpunt, volgt de vereniging de koers van de afgelopen jaren. Dat betekent zichtbaar zijn in het gebied, leden en belangstellenden meenemen op excursie, een herkenbaar en invloedrijk geluid laten klinken in de media en de politieke lobby en werken aan meer vrijwilligers, leden en donateurs.

De vijf speerpunten zijn in overleg met de ledenraad geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan 2010-2014, dat door de Algemene Ledenvergadering werd vastgesteld in mei 2010.

Meer informatie: www.waddenvereniging.nlBekijk de video