Landschap Overijssel

Natuurbehoud

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur&landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om natuur&landschap te beleven. Wij zijn een organisatie met deskundige mensen, betaald en onbetaald, die zich met hart en ziel inzetten voor natuur&landschap.

Mooie natuur en een landschap waarin je graag bent maken we samen met anderen. Dat doen we uiteraard vooral samen met de inwoners en bezoekers van onze provincie. Maar ook met de provincie, gemeenten en waterschappen, andere organisaties en het bedrijfsleven in Overijssel.

Wat doen we concreet?

  • Wij beheren en ontwikkelen het streekeigen landschap in onze provincie. We onderhouden en herstellen bijvoorbeeld landschapselementen, zoals houtwallen, poelen en boomgaarden.
  • Wij delen onze kennis met iedereen die zich betrokken voelt bij het landschap. In onze kennisbank leer je bijvoorbeeld hoe je een fruitboom snoeit.
  • Wij beheren en ontwikkelen natuur. Dat doen we in onze eigen natuurterreinen. Wij maken ons ook hard voor biodiversiteit in de groenblauwe dooradering van het landschap.
  • Wij stimuleren natuur op de plekken waar kansen liggen. Gronden die wachten op hun definitieve ontwikkeling bieden mooie kansen voor tijdelijke natuur. Pioniersoorten ontwikkelen zich bijvoorbeeld voorspoedig op het bedrijventerrein eeserwold bij Steenwijk.
  • Wij organiseren excursies, activiteitendagen en tentoonstellingen om mensen de waarde van natuur&landschap te laten beleven. wij willen mensen er bewust van laten worden hoe natuur&landschap ontstaan en zich ontwikkelen.
  • Wij organiseren praktische cursussen. Bijvoorbeeld over hoe je op je eigen erf een hoogstamboomgaard aanlegt of onderhoudt zoals de cursus hoogstamfruit snoeien.

Natuur&landschap vormen belangrijke typische kenmerken van de streken in Overijssel.

Meer informatie: www.landschapoverijssel.nl