Stichting Opkikker

Stichting Opkikkerverzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat na veel vervelende dagen de leuke dagen toch nét iets langer duren!


Wilde Ganzen

Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren.


Stichting Oogfonds Nederland

Meer dan 350.000 Nederlanders zijn slechtziend of blind. Dit aantal neemt schrikbarend toe, door vergrijzing en een grote stijging van het aantal mensen met diabetes.