Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Gehandicaptenzorg

Wij zijn er voor mensen met een (lichte/matige/ernstige/meervoudige) verstandelijke beperking die hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven. Daarnaast steunen wij projecten gericht op de ouders en de directe leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking. Wij steunen de doelgroep niet direct, maar doen dit door financiële steun te geven aan projecten van derden.

Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden waarin zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen en op een hen passende manier kunnen participeren in de samenleving. De projecten die wij steunen, variëren van activiteiten die het leven verrijken tot initiatieven die de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen, bijvoorbeeld op het terrein van arbeid.

Meer informatie: www.fondsverstandelijkgehandicapten.nlBekijk de video