Groot Nederlands Mannenkoor

Het Groot Nederlands Mannen Koor (GNMK) is in 2000 opgericht als project koor. Inmiddels hebben zij de status van definitief koor. De naam zegt het al en behoort tot één van de grootste koren in ons land met inmiddels 160 enthousiaste zangers.


Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen bij defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. aarin iedereen de kans heeft zichzelf te ontwikkelen.


KNRM

De hoofdtaak van de KNRM is het redden en helpen van mensen op zee en ruime binnenwateren. Direct daaraan verbonden is de noodzakelijke fondsenwerving, omdat onze diensten gratis zijn en wij niet gesubsidieerd worden.


Ontmoeting

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.


Regenboog Groep

De Regenboog Groep wil door middel van diverse projecten en activiteiten bezoekers, cliënten en deelnemers actief laten deelnemen in de maatschappij.