NSGK voor het gehandicapte kind

Kinderen en jongeren met een handicap zullen altijd te maken hebben met hun beperking. Maar dat hoeft hen niet te beletten om een volwaardig leven te leiden, net als andere kinderen.Make A Wish

Doe Een Wens werkt eraan om álle kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte een wensvervulling te geven.