Stichting het Brabants Landschap

Natuurbehoud

Sinds 1932 strijdt Brabants Landschap (volledige naam: Stichting Het Noordbrabants Landschap) voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft zij verspreid over de provincie circa 16.500 ha in eigendom en beheer.

Het aantal gezinnen dat Brabants Landschap steunt, bedraagt nu al 33.500. Voor het kweken van meer begrip voor natuurbehoud, doet Brabants Landschap echter meer dan aankopen en beheren, namelijk: het uitgeven van boeken, gidsen, brochures en een eigen natuurtijdschrift; het uitzetten van wandelroutes en het geven van excursies.

Brabants Landschap geeft ook voorlichting over de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen als houtwallen, erfbeplantingen en poelen. De aanleg ervan wordt (deels) gesubsidieerd. Voorts coördineert zij het vrijwillig landschapsbeheer en de soortenbescherming in het agarisch cultuurlandschap (o.a. weidevogel- en uilenbescherming).


Bekijk de video