Natuur en Milieu Stichting

Milieubelangen

Stichting Natuur en Milieu werkt met hart en ziel aan een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond milieu. Als onafhankelijke organisatie pleiten ze bij overheden, bedrijven en de politiek voor duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen. Ze geven oplossingen en sluiten partnerschappen. Als het nodig is, voeren ze actie. Zo maken ze ons hard voor een gezond evenwicht tussen milieu en economie.

Meer informatie: www.natuurenmilieu.nl


Bekijk de video