Bionext

Milieubelangen

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de biologische en gecertificeerde land- en tuinbouw en voeding als perspectiefrijke weg om duurzame land- en tuinbouw te realiseren.

Bionext stimuleert de consumptie en kwaliteitsontwikkeling van biologische producten voor een gezonde en ecologisch, economisch en sociaal duurzame voedselketen. Als ketenorganisatie bevorderen wij - met alle betrokkenen - innovatie, groei en kwaliteit van de biologische landbouwmethode op basis van internationaal vastgelegde uitgangspunten. Wij versterken de betrokkenheid tussen boeren en consumenten. Wij gebruiken kennis over biologische (en BD) landbouw en voeding om betrokkenheid en innovaties te onderbouwen.

De missie van Bionext is geworteld in de internationale Beginselen van de Biologische Landbouw, zoals opgesteld door IFOAM, de International Federation of Organic Agricultural Movements. Dit zijn de beginselen van gezondheid, ecologie, billijkheid en zorg.

Bekijk de video