Fonds Slachtofferhulp

Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers. Het is onze opdracht om de positie van slachtoffers te verbeteren; voor ieder slachtoffer de juiste hulp. Wij werven middelen teneinde te kunnen investeren in de best mogelijke opvang voor slachtoffers en ons in te kunnen zetten voor de belangen van slachtoffers. We zijn gesprekspartner en samenwerkingspartner. Kernwaarden De kernwaarden en de filosofie van het Fonds Slachtofferhulp zijn het uitgangspunt voor onze beleidsdoelstellingen, activiteiten en keuzes. Het Fonds Slachtofferhulp… vindt dat de maatschappij een slachtoffer een helpende hand moet reiken wanneer hem buiten de eigen schuld iets is aangedaan door iemand uit diezelfde maatschappij; ziet veiligheid en de zorg voor slachtoffers als een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, burgers en organisaties; is onafhankelijk; stelt het belang van slachtoffers centraal; gelooft in empowerment van slachtoffers; gelooft in de kracht van vernieuwing; zet zich in voor slachtoffers maar zet zich daarmee niet automatisch af tégen de rechten van verdachten en daders. Ambitie Wij streven naar een maatschappij waarin… De best mogelijke opvang voor slachtoffers beschikbaar is om de gevolgen van slachtofferschap zo beperkt mogelijk te houden; De slachtoffers die hulp nodig hebben worden bereikt en waarin slachtoffers eenvoudig zelf de weg naar de juiste hulpverlening kunnen vinden; De stem van het slachtoffer wordt gehoord, er wordt geluisterd naar de ervaringen en wensen van slachtoffers en waarin het slachtoffer zelf een stem heeft in belangrijke keuzes en beslissingen; Wat er op papier in wetten en richtlijnen voor slachtoffers is geregeld in de dagelijkse praktijk ook wordt nageleefd; Het voor slachtoffers duidelijk is wat zij wel en niet van de overheid en van de hulpverlening mogen verwachten; Overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers allen hun verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor slachtoffers en hierin samenwerken.

Meer informatie: www.fondsslachtofferhulp.nlBekijk de video