Ayni Peru-Holanda

Ontwikkelingswerk

Stichting Ayni Peru-Holanda zet zich in voor de allerarmste bevolking in boerendorpjes in de Andes, die ver afgelegen van de 'bewoonde' wereld vaak verstoken zijn van elke vorm van hulpverlening. In nauwe samenwerking (= ayni) met de lokale bevolking zetten wij kleinschalige projecten op.

Spelen: We hebben ervoor gezorgd dat er speeltuinen gebouwd zijn van het in overvloed aanwezige eucalyptushout. Ook hebben we een eerste echte peuterspeelzaal opgezet, met speelgoed uit Peru en Nederland.

Onderwijs: De dorpsschooltjes voorzien we regelmatig van school- en lesmateriaal. We hebben een vakschool waar jongeren computeronderwijs krijgen en kunnen internetten. In het naaiatelier leren jonge moeders kleren en poppen maken voor hun kinderen.

Voeding: Onder de naam ‘La Vaca Feliz’ (de Blije Koe) hebben wij een melkveeboerderij opgezet, om de omgeving van verse melk en kaas te voorzien. Doel is om de melk via gesubsidieerde overheids-programma’s als ‘Schoolontbijt’, gratis aan de kinderen te verstrekken.