Stichting Nederland-Batam

Ontwikkelingswerk

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een zelfstandig en menswaardig bestaan. Maar voor veel mensen is dit geen werkelijkheid. Zij hebben minder kansen om succesvol deel te nemen aan de maatschappij, zij kunnen hun mensenrechten niet verwezenlijken en zij zijn door sociaaleconomische omstandigheden of fysieke beperkingen niet zelfstandig. Daarom steunen wij initiatieven in Indonesië met kennis, fondsen en middelen, die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van minderbedeelden vergroten, zodat zij hun eigen leven vorm kunnen geven en hun mensenrechten verwezenlijken.

Doelstelling - Sociaal

De stichting steunt groepen minderbedeelden, die zichzelf en hun omgeving structureel, in sociaaleconomische zin, willen ontwikkelen. Dankzij sociaaleconomische ontwikkeling krijgen zij zelf de instrumenten in handen om hun leven vorm te geven.

Doelstelling - Medisch

De stichting wil bijdragen aan het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische zorg van goede kwaliteit voor minderbedeelden in Indonesië.

Doelstelling - HIV/AIDS

De strijd tegen HIV is een van onze speerpunten, omdat HIV een groot beslag legt op de medische zorg in Indonesië en de sociaaleconomische ontwikkeling van velen belemmert.

Doelgroepen - Minderbedeelden

Wij richten ons op minderbedeelde mensen; dat zijn arme mensen, maar ook mensen die vanwege andere bijkomende omstandigheden minder bedeeld zijn.

Werkgebied - Indonesië

In oorsprong richtte de stichting zich op het eiland Batam, vandaar onze naam. Maar in de loop van de jaren is ons werkgebied sterk uitgebreid. Tegenwoordig rekent de stichting heel Indonesië tot haar werkgebied, maar de stichting richt zich vooral op het eiland Batam, het verstedelijkte gebied rondom Jakarta en Bandung, de provincie Noord-Sulawesi en het eiland Bali.

Meer informatie: www.neba.nl