Stichting Interplast Holland

Ontwikkelingswerk

Stichting Interplast Holland is een ideële organisatie die zich richt op reconstructieve chirurgie voor kinderen en (jong) volwassenen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks wordt een aantal teams van ervaren Nederlandse plastisch en reconstructief chirurgen, anesthesiologen en operatie- en anesthesieassistenten uitgezonden. De artsen en assistenten, die ter plekke worden bijgestaan door lokale artsen en verpleegkundigen, zetten zich hiervoor kosteloos tijdens hun vakanties in.
Om duurzame resultaten te bereiken, wordt intensief samengewerkt met lokale ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, universiteiten en hulporganisaties.
Om de lokale ziekenhuizen zoveel mogelijk te ontlasten worden alle materialen die nodig zijn voor circa 100 - 120 operaties meegenomen vanuit Nederland.

Interplast is een internationale organisatie die in 1969 in de Verenigde Staten ontstond. In 1990 werd Stichting Interplast Holland opgericht. In vele andere landen is Interplast inmiddels vertegenwoordigd. Interplast Holland is als stichting volledig onafhankelijk van haar zusterorganisaties.

Interplast Holland richt zich momenteel (2014) voornamelijk op Zanzibar, Burundi, Nigeria, Oeganda en Guinee-Bissau. Naar deze landen vinden jaarlijks missies plaats. Om de drie of vier jaar wordt op uitnodiging van, en in samenwerking met, Zr. André Lemmers van Yayasan Sinar Pelangi een missie naar Indonesië georganiseerd. In het verleden werden teams uitgezonden naar Yemen, Vietnam, Rwanda, Pakistan, India, Bhutan en Libanon.

Meer informatie: http://www.interplastholland.nl/


Bekijk de video