Save the Children

Ontwikkelingswerk

Save the Children richt zich op het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Medische zorg, goede voeding en voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren over kinderrechten, beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden kansen voor een betere toekomst.

Gezondheidszorg Wij zorgen ervoor dat kinderen de eerste jaren na hun geboorte overleven. Er overlijden jaarlijks miljoenen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Kinder- en moedersterfte voorkomen is daarom een van onze kernactiviteiten. Voeding, voorlichting en medische zorg zijn daarbij cruciaal.

Onderwijs Onderwijs speelt een centrale rol bij het redden van hun dromen en hun toekomst. Op school leren kinderen niet alleen het alfabet en rekenen, maar ook over respect, verdraagzaamheid en vrede. Dit geeft kinderen de kans op een betere baan en economische onafhankelijkheid. Hiermee kunnen ze de cirkel van armoede doorbreken. Onderwijs van de huidige generatie werkt dus door in de generaties die komen.

Bescherming In veel landen is de veiligheid en de toekomst van kinderen voortdurend in gevaar door conflicten, misbruik en uitbuiting. Bovendien kunnen kinderen pas naar school als we ze weten te vrijwaren van uitbuiting en geweld. Emancipatie van kinderen is daarom ongelooflijk belangrijk!

Theorie van verandering Kinderen een stem geven is uiterst moeilijk, maar ook uiterst belangrijk. We laten ons hierbij leiden door de ‘theorie van verandering’. Deze theorie bestaat uit:

1) Kinderen een stem geven 2) Oplossingsvormen innoveren 3) Zo veel mogelijk samenwerken 4) Op grote schaal resultaten behalen.

Overal waar nodig Save the Children heeft in haar ruim 90 jarige bestaan een deskundig, wijdvertakte organisatie op gebouwd in zo’n 120 landen. Wereldwijd werken dagelijks ruim 14.000 Save the Children professionals, waarvan 85% vanuit onze lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute noodsituatie zijn zoals een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede.

Samenwerken De programma’s van Save the Children komen zo veel mogelijk tot stand in samenwerking met de kinderen en hun omgeving. We vragen ouders, docenten, (locale) gemeenschappen en kinderen zelf om structurele oplossingen. We stimuleren hen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Alleen zo kan ons werk optimaal aansluiten bij de locale behoeftes en kunnen we mensen motiveren om met ons mee te werken aan duurzame oplossingen.

Meer informatie: www.savethechildren.nlBekijk de video