Mensen met een Missie

Ontwikkelingswerk

Mensen met een Missie zet zich in voor internationale samenwerking vanuit de katholieke missionaire traditie. Omwille van de menselijke waardigheid werkt Mensen met een Missie aan een wereld van gerechtigheid en vrede en draagt zij bij aan het veranderen van machtsverhoudingen ten gunste van uitgeslotenen in het Zuiden.

Mensen met een Missie doet dit door de kracht te versterken van faith-based basisorganisaties in het Zuiden die zich vreedzaam inzetten voor sociale gerechtigheid. Ook draagt zij bij aan beleidsbeïnvloeding en voorlichting in Nederland.

Meer informatie: www.mensenmeteenmissie.nl


Bekijk de video