Liliane Fonds

Ontwikkelingswerk

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Dan kunnen ze meedoen en gaan ze meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen zorgen we voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aandacht, (para)medische en sociale revalidatie stimuleren we de groei van het kind. Tegelijkertijd proberen we de omgeving te ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind

Meer informatie: www.lilianefonds.nl


Bekijk de video