Kinderfonds MAMAS

Ontwikkelingswerk

Missie

MAMAS verbindt de betrokkenheid van gewone mensen in Nederland en in Zuid-Afrika en schept daarmee ruimte voor inspirerende mamakracht in actie: dagelijkse zorg en een eerlijke toekomst voor de meest kansarme kinderen.
Missie

Droom

MAMAS deelt de droom die elke moeder in de wereld heeft voor haar kind: dat ieder kind liefde, zorg en bescherming verdient en krijgt, zodat het zich vrij kan ontwikkelen, een goede toekomst krijgt en gelukkig wordt.

Motto

"Armoedebestrijding is geen gebaar van liefdadigheid. Het is hooguit réchtvaardigheid!" - Nelson Mandela

Doelstellingen
  • Financiering van projecten die Afrikanen zélf organiseren, waarmee zij structurele, directe zorg bieden aan kinderen in zuidelijk Afrika die lijden onder ernstige armoede;
  • Voorlichting en communicatie die Nederland inzicht geeft in de aard en oorzaak van deze problematiek en positief betrekt bij de lokale oplossingen die Afrikanen zélf realiseren;
  • Fondsenwerving voor bovengenoemde financiering van projecten in zuidelijk Afrika en het genereren van betrokkenheid in Nederland.

Meer informatie: www.kinderfondsmamas.nlBekijk de video