Hulp Oost Europa

Ontwikkelingswerk

Doelstelling

Het doel van stichting Hulp Oost-Europa is het verlenen van geestelijke en materiele hulp aan kerken en personen in Oost-Europa. Stichting Hulp Oost-Europa, een organisatie met zevenentwintig jaar ervaring in de hulpverlening. Dat en een groot aantal betrouwbare kerkelijke contacten maakt haar tot een deskundige en betrouwbare partner. Uw onmisbare bijdrage is bij Stichting HOE in vertrouwde handen. Maak het stichting HOE mogelijk het belangrijke werk te blijven voortzetten. Omdat het mag ... en moet!

Werk met grote risico Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Polen, Joegoslavië namen op de kaart van Europa die tot de verbeelding spreken. Namen van landen die decennia lang zuchtten onder de dictatuur van het communisme, kerk en samenleving in de greep van een atheïstisch regime. Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) is zevenentwintig jaar actief in deze landen van het voormalige Oostblok. Met geestelijke en materiële hulp aan geloofsgenoten in de jaren van verdrukking. Met hulp in velerlei vormen nu, omdat Oost-Europa die meer dan ooit nodig heeft. Omdat het mag ... en moet! Tot aan de ineenstorting van de communistische regimes was hulpverlening in Oost-Europa niet zonder grote risico's. Het invoeren van Bijbels en christelijke lectuur in die landen was ronduit gevaarlijk. Toch gingen vrijwilligers van Stichting HOE regelmatig op pad om te doen wat hun hand vond om te doen, de lasten van verdrukte geloofsgenoten helpen dragen en zo de opdracht van Christus vervullen. Dankzij vele diaconale en particuliere giften kon Stichting HOE talrijke bijbeltransporten organiseren, materiële hulp verlenen en morele steun bieden aan naasten in geestelijke en materiële nood.


Uit de anonimiteit Na de 'Wende' aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig hoeft Stichting HOE niet langer in de anonimiteit te opereren. Het invoeren van Bijbels en christelijke lectuur is in de meeste landen geen probleem meer; hulp bij de opbouw en toerusting van gemeenten is meer dan welkom en materiële hulp in velerlei vorm is dringend nodig. Er zijn mensen die menen dat met de ineenstorting van het communisme alle problemen zijn opgelost en hulp aan Oost-Europa niet langer nodig is. Vrijheid is voor hen hetzelfde als welzijn en welvaart. Niets is minder waar! De armoede in de meeste landen van het voormalig Oostblok is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Zelfs in landen die de naam hebben enigszins welvarend te zijn, zijn de levensomstandigheden steeds zwaarder geworden. De weg van een door de staat geleide economie naar een markteconomie gaat door een diep dal. Daarom en om het de kerken in Oost-Europa mogelijke te maken hun taak en opdracht te vervullen in prediking, diaconaat en zending moet Stichting HOE de hulpverlening op materieel gebied onverminderd voortzetten. Wij mogen Oost-Europa juist nu niet in de steek laten! Er wacht nog enorm veel werk. Dat geldt niet minder voor de hulpverlening aan de kerken.

Meer informatie: www.hulpoosteuropa.nlBekijk de video