Dokters van de Wereld

Ontwikkelingswerk

Wij zijn Dokters van de Wereld, onderdeel van het internationale Médecins du Monde- netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen wij in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn.

Het fundament van Dokters van de Wereld is sterk gebouwd op vrijwilligers. Samen met betrokken medische professionals, actieve leden, jong talent en de vaste medewerkers zetten we ons actief in voor het recht op gezondheid.

Kwetsbare groepen Wij zorgen dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten eerste bekommeren we ons in Nederlandom migranten zonder verblijfspapieren door middel van het Medoc-project. Zij weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang opgepakt te worden om hun ‘ongedocumenteerd zijn’.

Ten tweede maken we met Operatie Glimlach operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jong-volwassenen met een schisis of met brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot medische/chirurgische zorg leven zij veelal uitgesloten van de samenleving.

Ten derde richten we ons op Europa met het Europe Response project. De economische crisis heeft impact gehad op vele terreinen, waaronder de betaalbaarheid en beschikbaarheid van kwaliteitszorg. De groep mensen die zijn uitgesloten van gezondheidszorg stijgt en dit is zorgwekkend. Zo werven we actief fondsen en ondersteunen we de zusterprojecten in onder andere Griekenland en Spanje.

Ten slotte steunen we verschillende projecten in het Médecins du Monde netwerk. Bijvoorbeeld projecten in Gaza, Syrië of Mali.

Meer informatie: www.doktersvandewereld.orgBekijk de video