Catharina Fonds

Ontwikkelingswerk

Missie

Het Catharinafonds ondersteunt de maatschappelijke ontwikkeling in de Namanga divisie in zuid-Kenia, het leefgebied van vooral de Maasai. Het fonds doet dit door het financieel ondersteunen van een aantal scholen, leerlingen, docenten en andere onderwijsprojecten. Onderwijs zien we als de basis van vooruitgang vanuit de idee dat onderwijs leidt tot duurzame zelfredzaamheid van de Maasai bevolking. Hierbij streven we naar een vruchtbare balans tussen kinderen naar school laten gaan en het behoud van culturele waarden, binnen de veranderende context, omgeving en culturele samenstelling van de regio.

Visie

Het Catharinfonds richt zich met name op de verbetering van het onderwijs. De eerste zorg ligt bij de ontwikkeling van het basisonderwijs. In tweede instantie houden we ons ook bezig met algemeen vervolgonderwijs en de ontwikkeling van beroepsonderwijs. Speciale aandacht gaat uit naar deelname van meisjes en van kinderen met een beperking aan het onderwijs. We hebben aandacht voor zowel materiele behoeften zoals lokalen en lesmaterialen, als ook voor inhoudelijke vraagstukken. We streven naar kwalitatief goed onderwijs voor alle Maasai kinderen.

Duurzame ontwikkeling en de bevordering van zelfredzaamheid van de bevolking staat voorop. Vanuit die visie is samenwerking met alle lokale partijen (ouders en lokale leiders, overheid, lokale particuliere initiatieven/bedrijven, andere NGO’s en ontwikkelingsfondsen) een voorwaarde.


Bekijk de video