V.E.G. de Schutse

Kerk en levensbeschouwing

Volle Evangelie Gemeente De Schutse te Rotterdam-Noord.
Meer dan 700 gemeenteleden voelen zich geborgen in deze kerkgemeente.
Naast het ontvangen van Gods Woord in de gezinsdienst op zondagmorgen,
zijn er tal van activiteiten die er toe bijdragen het geloof van de gemeenteleden op te bouwen.

Meer informatie: www.schutse.com