Christenen voor Israel

Kerk en levensbeschouwing

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Ze geven betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat van Israël. Zij roepen christenen op solidair met Israël te zijn en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Hierbij gaan ze uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.


Bekijk de video