Johan Cruyff Foundation

Sport en recreatie

Het verlenen van hulp aan jongeren, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, om hun lichamelijke en geestelijke ontplooiing te bevorderen, met name door het stimuleren van sportbeoefening en lichaamsbeweging.

Het ondersteunen van organisaties en projecten die de belangen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen.

Het onderzoeken, opzetten en uitvoeren van studies ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van met name jonge mensen.

Het op internationale schaal stimuleren en ontplooien van de hiervoor genoemde activiteiten, daaronder begrepen de mogelijkheid om daartoe met gelijkgerichte organisaties in andere landen samen te werken.

Het bevorderen van de vriendschap van volkeren, met name het bevorderen van vriendschap van jongeren in verschillende culturen en samenlevingen, teneinde te komen tot integratie van deze culturen, met name door middel van het stimuleren van gezamenlijke sportbeoefening.


Meer informatie: www.cruyff-foundation.org


Bekijk de video