FC Oss

Sport en recreatie

FC Oss is een betaald voetbal organisatie die veel waarde hecht aan haar positie in de samenleving. De aandacht die het voetbal tegenwoordig krijgt, zorgt ervoor dat een betaald voetbal organisatie invloed kan uitoefenen op haar omgeving. FC Oss doet dit onder andere met eigen maatschappelijke projecten. Project de Held is één van de projecten

Dit project houdt in dat eerste klassen van de middelbare scholen Het Hooghuis, Mondriaan College en Maasland College een bezoek brengen aan het Heesen Yachts Stadion. Tijdens dit bezoek worden zij ontvangen door een selectiespeler van FC Oss. De bezoekende klas krijgt een rondleiding door het Heesen Yachts Stadion.

De rondleiding eindigt in het sponsorhome van FC Oss waar de selectiespeler een presentatie zal houden over de maatschappelijke onderwerpen pesten, racisme en zinloos geweld. Gedurende deze presentatie zal de selectiespeler dvd-fragmenten tonen waarbij deze onderwerpen aan bod komen. Tijdens de presentatie vindt er interactie plaats tussen de kinderen en selectiespeler wat tot informatieve discussies leidt.

Meer informatie: http://www.fcoss.nl/maatschappelijk