Stichting Kinderpostzegels Nederland

Maatschappelijk en sociale doelen in Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met het ingezamelde geld steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen.

Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Kinderen die gedwongen moeten werken, kunnen bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen en kinderen zonder dak boven hun hoofd krijgen een thuis. Om goed te kunnen deelnemen aan de maatschappij, nu en later, is het belangrijk dat kinderen zelf een actieve rol spelen bij de opzet en de uitvoering van projecten. Daarom ondersteunt en stimuleert Kinderpostzegels hun deelname hieraan.

Om kinderen te kunnen helpen, is geld nodig. Dit wordt op verschillende manieren ingezameld. De grootste inkomstenbron van Kinderpostzegels is de Kinderpostzegelactie. Ieder jaar in september gaan ruim 200.000 leerlingen uit groep 7 en 8 langs de deuren om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. In november maken de kinderen weer hetzelfde rondje om de bestellingen bij hun klanten te bezorgen. Kinderpostzegels krijgt verder geld binnen via de rebusactie, de geboorte, donaties, legaten en sponsorbijdragen.

Meer informatie: www.kinderpostzegels.nl


Bekijk de video