Stichting Broodnodig Texel

Maatschappelijk en sociale doelen in Nederland

Mensen in nood een tijdelijke handreiking in de vorm van levensmiddelen bieden. Verspilling van goede voeding voorkomen.

“Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een voedselbank op non-profit basis en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen bij producenten en distributeurs van levensmiddelen van producten die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog honderd procent zijn.

Meer informatie: www.voedselbanktexel.nl