Nederlandse Vereniging Autisme

Gehandicaptenzorg

De NVA komt op voor de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, van mensen met autisme zelf, hun partners en familie.

Haar kernwoorden zijn: belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek en kwaliteitsbewaking van de zorg. Zij maken zich sterk voor gelijke kansen voor mensen met autisme en proberen daarvoor ouders van kinderen met autisme en volwassenen die middelen te geven die hen steunen om voor hun belangen op te komen.

De organisatie is kritisch betrokken bij hulpverleningsactiviteiten. Zij hebben kwaliteitseisen geformuleerd die aan de hulpverlening gesteld kunnen worden. Deze kwaliteitseisen kunnen als leidraad dienen bij het zoeken naar een juiste school of instelling. Zij hebben contacten met instellingen en koepelorganisaties. Zo hebben zij ook een goed beeld van scholen en instellingen die iets voor autistische mensen kunnen betekenen. De organisatie stimuleert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van autisme.


Bekijk de video