Alzheimer Nederland

Volksgezondheid

Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Zij willen met het werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving.

Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patientenbelangenorganisatie. Dit betekent dat zij opkomen voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen.

Het geld dat Alzheimer Nederland ophaalt, besteden ze aan het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging.


Bekijk de video