Achter de Regenboog

Volksgezondheid

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

De Stichting ondersteunt lotgenotencontact voor kinderen en jongeren. In de vorm van kinder-/gezinsweekenden of dagen. Hier ontmoeten kinderen en jongeren hun ‘lotgenoten’. Daarnaast voorzien we in digitaal lotgenotencontact via een forum op onze internet site en kunnen mensen bij ons terecht voor informatie en advies via onze I&A lijn (0900-2334141).

Wij worden niet gesubsidieerd en zijn volledig afhankelijk van inkomsten uit donaties, sponsoring en fondsenwerving.

De Stichting werkt vanaf medio 2005 volgens de financiële parameters van het CBF en de daarbij behorende criteria en wordt sinds 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beoogde Instelling (ANBI).


Steun Stichting Achter de Regenboog met jouw premie!


Bekijk de video