Stichting Pro Regatta

Volksgezondheid

Stichting Pro Regatta is gevestigd op het Prinsemolenpad 4 te Rotterdam en is een onafhankelijke non-profit organisatie die wil voorzien in het stimuleren van zeil activiteiten voor met name mensen met een lichamelijke beperking.


In de zeilsport is het mogelijk om de M.M.B. (mensen met een beperking) sporter op wedstrijd niveau te integreren in de valide zeilsportwereld en zich te ontwikkelen op lokaal, nationaal of Internationaal niveau. Ook het sociale contact zoals napraten na de trainingen en wedstrijden is van belang voor de acceptatie van de MMB doelgroep binnen de verenigingen waar wij zeilen.
Stichting Pro Regatta is een niet gesubsidieerde Stichting die uitsluitend met vrijwilligers zeilt, en die de boten, zeilen, zeilkleding en andere benodigde materialen betaald uit giften en donaties. De Stichting heeft geen overheadkosten, uiteraard wel kosten.

www.proregatta.nl