Oxfam Novib

Volksgezondheid

Oxfam Novib is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede. 1 op de 3 mensen ter wereld leeft in armoede. Wij zijn vastbesloten om dit te veranderen.

Missie en visie Oxfam Novib

Een rechtvaardige wereld, zonder armoede. Dat is onze missie. Wij geloven dat mensen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen, mits hun rechten worden gerespecteerd. Daarom stellen we hen in staat om zelf op te komen voor hun rechten.

 1. Recht op duurzame middelen van bestaan Iedereen moet zeker zijn van een eerlijk inkomen en voldoende voedsel. Toch is dit voor 20% van de mensen niet het geval. Daarom werken wij aan een betere toegang tot land en water en eerlijke arbeids- en handelsvoorwaarden.
 2. Recht op sociale basisvoorzieningen Onderwijs en gezondheidszorg zijn onmisbaar. Helaas moet een derde van de wereldbevolking het zonder stellen. Als overheden tekort schieten, investeren wij samen met partnerorganisaties in goede basisvoorzieningen.
 3. Recht op leven en veiligheid Natuurrampen, klimaatverandering en gewapende conflicten treffen jaarlijks miljoenen mensen. Wij steunen hen met noodhulp en wederopbouw. En we voorkomen of beperken de gevolgen van rampen en conflicten op voorhand.
 4. Recht op maatschappelijke en politieke participatie Kennis is macht. Wie zijn rechten kent, kan hiervoor opkomen en invloed uitoefenen op beslissingen die haar of hem aangaan. Samen met partners geven wij mensen toegang tot informatie en een stem.
 5. Recht op een identiteit Niemand mag worden achtergesteld op basis van haar of zijn identiteit. Discriminatie van vrouwen en minderheden hoort niet thuis in een rechtvaardige wereld.
Onze waarden

Als de basisrechten van mensen worden gerespecteerd, kunnen we armoede en onrecht de wereld uit helpen. Dit is waar we voor staan:

 • De kracht van het zelfdoen We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van mensen. Met praktische en vernieuwende oplossingen stellen we hen in staat zelf een bestaan zonder armoede op te bouwen.
 • Verantwoording nemen én afleggen We roepen machthebbers op om in woord en daad rekening te houden met mensen in een kwetsbare positie. En zelf leggen we natuurlijk ook verantwoording af over ons werk, aan overheden, donateurs, steunbetuigers, vrijwilligers bedrijven en 16 miljoen Nederlanders.
 • Gelijke rechten voor iedereen Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht geboorteplek, geslacht, geloof of geaardheid.
Onze aanpak
 • Samenwerking met lokale partnerorganisaties Wij werken samen met partnerorganisaties in landen waar dit het hardst nodig is. De partners kennen de plaatselijke cultuur en context als beste. Wij bieden financiering en advies. Voor een optimale afstemming en samenwerking wisselen we onderling ervaringen uit en waardevolle netwerken.
 • Beleidsbeïnvloeding Door steun aan partnerorganisaties alléén verdwijnt armoede niet uit de wereld. Daarom werken we ook samen met overheden en bedrijven. We sporen hen aan hun verantwoordelijkheid te nemen voor mensen die nadelige gevolgen ondervinden van hun beleid en bedrijfsvoering.
 • Campagne Als het moet, voeren we samen met het publiek campagne om bedrijven en overheden ter verantwoording te roepen. Ook vragen we mensen in Nederland om keuzes te maken, zoals het kopen van eerlijke producten waarvoor mensen in ontwikkelingslanden een goede prijs krijgen.

Meer informatie: www.oxfamnovib.nlBekijk de video