Nierstichting

Volksgezondheid

"De Nierstichting zet alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht blijven leven!"

Nierschade kan leiden tot nierfunctieverlies. Ongeveer één op de tien Nederlanders heeft beginnende nierschade zonder dit te weten. We noemen dat ‘verborgen nierschade’. De nierschade blijkt uit minuscule spoortjes eiwit in de urine. Soms werken de nieren al een tikje slechter. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders heeft nierschade met verlies van nierfunctie. Vaak blijft ook die nierschade nog onopgemerkt. Bij één op de tweehonderd mensen is zelfs sprake van ernstige nierschade. En dat aantal neemt de komende jaren alleen maar toe. Vandaar dat de Nierstichting alles op alles zet om mensen met beginnende, ‘verborgen’ nierschade sneller op te sporen en zo verdere achteruitgang en/of dialyse uit te stellen of zelfs te voorkomen.
De Nierstichting is er in de afgelopen jaren in geslaagd aandacht te vragen voor het voorkomen van nierziekten. Met de succesvolle lancering van de Niercheck in 2006 - een zelftest voor het opsporen van eiwit in de urine als mogelijk signaal van nierschade - hebben we veel geïnvesteerd in de bewustwording onder burgers en professionals over het belang van de vroegtijdige opsporing van nierschade. Eén van de resultaten is de Risicotest van het Preventieconsult als 'opvolger' van de Niercheck.

Meer informatie: www.nierstichting.nlBekijk de video