Nationaal Ouderenfonds

Volksgezondheid

Het lijkt onvoorstelbaar in Nederland, maar veel ouderen hebben het erg moeilijk. Hun gezondheid gaat achteruit en ze staan er soms alleen voor. Zo zijn er in ons land 200.000 ouderen extreem eenzaam. Dit betekent dat ze slechts een keer (of minder) in de vier weken een sociaal contact hebben.


Hulp hard nodig

Er zelf op uit trekken is daarbij voor veel ouderen een hele stap, al was het maar omdat velen zich onveilig op straat voelen. Ook leven er veel meer ouderen dan we denken in stille armoede. 230.000 ouderen leven onder de armoedegrens. Zij kunnen geen kant op. Er is nog maar net geld voor de dagelijkse levensbehoeften.

Dat alles maakt dat onze steun aan deze ouderen steeds noodzakelijker wordt. We mogen ze niet vergeten!

Hulp door Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is het enige goede doel dat zich uitsluitend inzet voor deze ouderen. Zonder vrijwilligers, medewerkers, bestuur en ambassadeurs kunnen we geen hulp bieden of activiteiten organiseren. Al deze mensen werken vol overtuiging voor ‘onze’ ouderen om ze de aandacht te geven die zij verdienen.

Meer informatie: www.ouderenfonds.nlBekijk de video