Maag Lever Darm Stichting

Volksgezondheid

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-, darm- en leverziekten wil voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten wil verbeteren. De rol die de Maag Lever Darm Stichting hierbij als geen ander inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron.

Om haar missie te kunnen realiseren, werft de Maag Lever Darm Stichting fondsen en werkt de stichting intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.

De Maag Lever Darm Stichting is integer, deskundig, vernieuwend, maatschappelijk betrokken, resultaatgericht en transparant. Lees meer over de kernwaarden.

Deze missie is de basis voor alle keuzes die worden gemaakt. Ook formuleert de stichting hieruit de doelstellingen en evalueert deze jaarlijks. De missie is echter onveranderlijk totdat deze is vervuld.

Meer informatie: www.mlds.nl


Bekijk de video