Energy4all

Volksgezondheid

Onze missie en doelstellingen Vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Het wordt dan wel een zeldzame ziekte genoemd, toch worden er per week 1 à 2 kinderen geboren met deze ziekte en dat is best veel. Slechts 50% van deze kinderen haalt de leeftijd van 10 jaar. Als de diagnose wordt gesteld is het verschrikkelijk om te horen dat er nog geen enkel medicijn is tegen deze ziekte, maar het onderzoek naar een medicijn is al vergevorderd.

Missie

“De missie van Stichting Energy4All is het verwerven van zo veel mogelijk financiële middelen om het onderzoek naar effectieve behandeling van energiestofwisselingsziekten te versnellen en te bevorderen.”

Doelstellingen

Hoofddoelstelling van de Stichting Energy4All is:

  • Inzamelen van geld om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten uit te breiden en te versnellen.

Daarnaast hebben wij als doelstellingen:

  • Onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten in de ruimste zin van het woord.
  • Organiseren van activiteiten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

Stichting Energy4All zet zich in om ervoor te zorgen dat binnen een paar jaar energiestofwisselingsziekten algemeen bekend zijn in Nederland en dat er een medicijn komt om deze ziekten zo snel mogelijk te kunnen stoppen. Wilt u weten waaraan Stichting Energy4All het afgelopen jaar heeft bijgedragen met betrekking tot het onderzoek? Bekijk bij onderzoeksresultaten de projecten van het afgelopen jaar.

Meer informatie: www.energy4all.eu